440
شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

دکتر چاوشی در نشست «اقتصاد فرهنگ»:

فلسفه صدرا استعداد تولید علوم انسانی را دارد

همایش «اقتصاد فرهنگ؛ سیاست‌های آموزشی» هفته گذشته با سخنرانی اساتید دانشگاه و پژوهشگران جوان در دانشگاه تهران به همت موسسه اشراق برگزار شد. یکی از سخنرانان نشست دکتر محمدتقی چاوشی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که با موضوع «فتوت و قناعت» به سخنرانی پرداخت.

شماره‌های پیشین