440
شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
11
به مناسبت 25 اسفند؛ زادروز پروین اعتصامی

پروینِ پرفروغ شعر ایران، فراموش‌شدنی نیست

با تمام توانایی‌های فنی و ذوقی، همچنان چوب تفریط طرفداران خودش و افراط طرفداران فروغ فرخزاد را می‌خورد. طرفدارانش نمی‌توانند ابعاد مثبت شعری و ادبی‌اش را اثبات کنند و رقیبانش او را کهنه و قدیمی می‌نامند. پروین یا رخشنده اعتصامی اما با تکیه بر اشعار ماندگارش، نامی غیرقابل کتمان در شعر و ادبیات ایران است و به بهانه روشنفکری و نوآوری نمی‌توان نام وی را به‌دست فراموشی سپرد.

خبر

شماره‌های پیشین