439
چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
8

خبر

در روز استیضاح وزیر برای دو پرواز هم مشکل پیش آمد

تکرار تلخ تراژدی تأخیر

تأخیر پروازی در شرکت‌های هواپیمایی داخلی در حال افزایش یافتن است. در این بین اما مسوولان مرتبط بی سر و صدا و با زیر پا گذاشتن قوانین رسمی کشور و همچنین قوانین رسمی جهانی مسافران را از رسیدن به حق طبیعی خود با اتکا به ابزار ارعاب، تهدید و در نهایت بی‌احترامی محروم می‌کنند.

شماره‌های پیشین