439
چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

دکتر قائمی‌نیا در نشست «مبانی نظری و فلسفه مجازی» مطرح کرد

ایران، مرکز ظهور «انسان مجازی» در جهان

نشست «مبانی نظری و فلسفه مجازی» باسخنرانی دکترحسن خجسته دانشیار دانشگاه صداوسیما، دکتر عبدالله بیچرانلو استادیار دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معرفی کتاب «بسترهای اطلاعات دیجیتال و ارتباطات» نوشته «لوک تردینیک» توسط قائمی‌نیا، به همت مرکز مطالعات فضای مجازی‌ این پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوشنبه این هفته برگزارشد.

شماره‌های پیشین