439
چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
10

دخل و خرج حساب آقای سرمربی

گرفتن میزبانی جام جهانی نخستین چالش تازه کشتی است

کُشتی روی پل

ابعاد منفی استعفای آقای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی، روزبه‌روز بیشتر می شود. نخستین بازتاب منفی این استعفا، به نامه اتحادیه جهانی کشتی باز می‌گردد که با تکیه بر «وضعیت فعلی فدراسیون کشتی ایران» میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی سال 2018 را از کشورمان پس گرفت؛ مشکلی که آغاز راه معضلات آینده این فدراسیون است.

شماره‌های پیشین