438
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
8

خبر

چند جوان خوشفکر پویشی به راه انداخته‌اند که مثل بمب صدا کرده است

پای کار ایرانیم با عشق

ماجرا از یک فکر ساده آغاز شد و به پویش رسید. پویشی که در آن چند جوان که شغل دولتی هم دارند، از مردم می‌خواهند کالای ایرانی بخرند و از تولیدکننده ایرانی حمایت کنند. مردم، نمایندگان مجلس و دانشگاه‌های زیادی از این پویش مردمی خودجوش حمایت می‌کنند. پویشی که یکی از اعضای گروه فکر اولیه و مسوول اجرایی آن، آقای «سیدمصطفی موسوی‌نژاد» است. جوانی 30 ساله که در روزهای پایانی سال و به بهانه خرید عید نوروز، دنبال فرهنگ سازی این اتفاق خوب است. با شعاری دوست‌داشتنی: «پای کار ایرانیم.»

شماره‌های پیشین