438
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
15
رییس سازمان سینمایی از اهمیت تولیدات استراتژیک سینمایی به «صبح نو»می گوید

سوریه، خاکریز اول کشور است

نبرد با داعش و نابودی گروه‌های تکفیری که تا مدت‌ها تیتر اخبار دنیا را با نگاه‌ها و جهت‌گیری‌های مختلفی، به خود اختصاص داده بود، این روزها جدا از میدان‌های جنگ تن به تن در فضایی که از آن با نام جنگ نرم اسم برده می‌شود، همچنان ادامه دارد.

خبر

شماره‌های پیشین