438
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

آذری جهرمی: کلان‌داده‌های ما نباید خارج از کشور ذخیره شوند

هشدار وزارت‌ارتباطات درباره اعتماد به تلگرام

آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اشاره به اعتماد به تلگرام گفته است که به لحاظ حاکمیتی نمی‌توان به این مساله اعتماد کرد و ما باید بتوانیم نظام اقتصادی را درون کشور و حاکمیت خود مدیریت کنیم

شماره‌های پیشین