438
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
10

مقدمه‌ای بر رسانه، تمدن و پیشرفت

گزارش روزنامه صبح نو از معرکه گیری پهلوانی در مقابل متروی فاطمی

پهلوانان نمی‌میرند

در سال‌های دور افرادی بودند که زنجیر پاره می‌کردند، سینی جر می‌دادند یا شعر و داستان می‌خواندند. این افراد به قول خودشان پهلوان بودند و در زمان اجرای نمایش‌شان آن‌قدر مردم به دورشان جمع می‌شدند که اگر هل نمی‌دادی و از سر و کول کسی بالا نمی‌رفتی، نمی‌توانستی نمایش پهلوانان را ببینی. همه این نمایش‌ها برای کسب رزق و روزی‌شان و دعوت مردم به دینداری بود، پهلوانانی که دیگر اثری از آنها و معرکه‌گیری‌هایشان نیست.

شماره‌های پیشین