437
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
6
خبری خوب برای خانواده‌های چشم انتظار

۱۰ هزار زندانی غیرعمد، عید کنار خانواده‌هایشان هستند

ادامه سیاست گران‌کردن پایتخت برای مردم

شورای شهر آب تهران را هم گران کرد

صبح دیروز لایحه پیشنهادی سازمان آب و فاضلاب درباره تمدید یک ساله تأمین مالی طرح‌های توسعه شبکه فاضلاب برای دومین‌بار روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و پرورش، مدیرعامل شرکت آبفا با بیان اینکه امیدوارم اعضای شورای شهر با افزایش 20 درصدی حق انشعاب موافقت کنند،گفته بود: «در تهران روزانه سه میلیون متر مکعب آب آماده و روانه سیستم توزیع می‌شود و این خدمات را کسی نمی‌بیند؛ اما اگر یک لحظه قطع شود مشکلات فراوانی را سبب می‌شود.» در ادامه هم موضوع گران شدن آب‌بهای مصرفی مطرح شد که به نظر می‌رسد مسوولان آن را تنها راه کاهش مصرف آب می‌دانند.

شماره‌های پیشین