437
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
4

انتشار حقوق و مزایای مدیران تکلیف قانونی دولت است

دهقان: حداکثر فرصت دولت برای اجرای این قانون پایان سال است

از راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران چه خبر؟

11 ماه از ابلاغ قانون برنامه ششم می‌گذرد اما دولت هنوز گامی برای ثبت سامانه حقوق مدیران و مسوولان برنداشته است، این روزها اما نمایندگان به دنبال تصویب قانونی برای «اعاده اموال نامشروع مسوولان» هستند تا شاید بتوان گامی برای جلوگیری از فساد و شفافیت برداشت؛ اما با بی‌توجهی دولت به قانون از یکسو و عدم نظارت مجلس از سویی دیگر وضع قوانین جدید فایده‌ای دارد؟

خبر

شماره‌های پیشین