437
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
14

ترکیب روش دینی و روش علمی در «علم دینی»

دکتر عبدالکریمی در نشست «دین، فرهنگ و فناوری»:

اراده‌گرایی در برابر تکنولوژی نهیلیستی است

نشست «دین، فرهنگ و فناوری» هفته گذشته با سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

شماره‌های پیشین