437
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
11
رییس سازمان سینمایی در پاسخ به «صبح نو» اعلام کرد

رایزنی برای تأمین نظر حوزه های علمیه

تدارک برنامه جامع در حوزه سینما و تشریح برخی از رویکردهای این برنامه، که قرار است به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، موضوع اصلی بود که رییس سازمان سینمایی پیرامون آن توضیحاتی را ارائه داد. الزام به استفاده از اهالی رسمی و آشنا به سینما، بهره گیری از تهیه کنندگان مسوول، تأمین سرمایه در حوزه تولیدات به وسیله هماهنگی با مراکزی مثل بورس، تلاش برای حضور در بازارهای جهانی، پرداخت به محتوا و... برخی از موارد مطرح شده، توسط وی بود.

خبر

شماره‌های پیشین