436
یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
11
رییس شورای عالی خانه هنرمندان در گفت وگو با«صبح نو»:

مشکلی با اصلاح اساسنامه ها نداریم

طبق روال چندین ساله خانه هنرمندان ایران در پایان هر سال، نشست خبری رییس شورای عالی و مدیر عامل این خانه با حضور اهالی رسانه برگزار شد. در این نشست که آقایان مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان، ابراهیم حقیقی رییس شورای عالی و سید عماد حسینی معاون پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان حضور داشتند، عملکرد این مرکز در یک سال گذشته و برنامه‌هایی که در سال آتی مصوب شده است، عنوان شد.

خبر

شماره‌های پیشین