436
یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
10

آدم‌های حداقلی، دستاوردهای حداقلی‌تر!

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب وزارت نیرو از برنامه‌ها برای ذخایر اندک آب‌های پشت سدها می‌گوید

حل مشکل کم‌آبی با کمک مردم

می‌گویند جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود. در انیمیشن «رنگو- 2011» خط‌اصلی داستان بر محور کم‌آبی و بی‌آبی می‌گذرد. اتفاقی که در این روزها، در اخبار زیاد از آن شنیده می‌شود. کارشناسان منابع آبی این روزها درباره خشکسالی و کم‌آبی زیاد می‌گویند. آمارهایی که در هفته گذشته انتشار پیدا کردند هم نگران کننده هستند، همه‌از کاهش ذخایر آبی در پشت سدها می‌گویند. بر اساس آمار انتشار پیدا کرده، ذخایر آبی در پشت سدها، تا 31 درصد کاهش یافته است. این مساله می‌تواند در سال آینده، برای مردم، مشکل‌ساز باشد. وزارت نیرو اما از برنامه‌ریزی‌هایی که دارد، می‌گوید.

شماره‌های پیشین