435
شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
7
در چهاردهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی چه می‌گذرد؟ «صبح نو» گزارش می‌دهد

تولید ایرانی ‌به‌نام خارجی

6-هفت سالی است که نمایشگاه زنان و تولید ملی برگزار می‌شود. امسال هم نمایشگاه دوسالانه زنان و تولید ملی در مکان همیشگی‌اش، یعنی در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در بوستان گفت‌وگو برگزار شد. نمایشگاهی که متولی برگزاری آن شهرداری و ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. این نمایشگاه با هدف رشد و ارتقای توانمندی‌های زنان تولیدکننده و ارزش‌دهی به تولید ملی برگزار می‌شود. امسال هم مانند سال‌های قبل، در 6‌ماه دوم سال و در اواخر اسفندماه، نمایشگاه زنان برگزار شد.

تلاش برای پیشتازی در قافله مصرف‌گرایی

شماره‌های پیشین