435
شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
6
دعوای حقابه در کویر کار را به درگیری کشاند

غوغا در ورزنه

مصوبه برج باغ‌ها با پیگیری شورای شهر لغو می‌شود

سه هزار رفته و سه هزار مانده

مصوبه برج باغ‌ها که در سال 83 با هدف رونق ساخت و ساز در تهران توسط شورای دوم شهر تهران به تصویب رسید، باعث شد تا باغ‌های قدیمی شهر تهران جای خود را به برج‌های سر به فلک کشیده بدهند.

شماره‌های پیشین