435
شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

آیت‌الله علیدوست در دوره رویکردشناسی فقه حکومتی:

فقه حکومتی بدون نقش عقل ممکن نیست

هفته دهم از دوره رویکردشناسی فقه حکومتی، هفته گذشته با ارائه آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، رییس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم برگزار شد.

شماره‌های پیشین