434
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
7
«صبح نو» از روند پرداخت معوقات برخی از مؤسسات مالی گزارش می‌دهد

پایان خوش انتظار مالباختگان

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دنیای مدرن با جهان گذشته نقش و اهمیت بانک در گردش امور اقتصادی در جهان جدید است. بانک‌ها قلب تپنده اقتصاد هستند و پول را به‌عنوان خون اقتصاد به اجزای پیکره اقتصادی جامعه می‌رسانند. همان‌طور که سیستم عصبی ما در شرایط ضروری فعال می‌شود و به مغز دستور می‌دهد که فلان نقطه بدن نیازمندی بیشتری به مواد غذایی دارد، سیستم بانکی نیز به صورتی پویا این وظیفه را درباره بخش‌های اقتصادی انجام می‌دهد.

علی مطهری به شبهه‌ها درباره مخالفت شهید مطهری با حجاب الزامی پاسخ داد

دفاع پسر از مواضع پدر

شماره‌های پیشین