434
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
3
ایران به دنبال مشتری می‌گردد

خطر توقف چرخه تولید آب سنگین

رییس جمهور آمریکا که با روی کار آمدنش تمامی میراث اوباما را نابود کرده بود در یکی از مهم‌ترین اقداماتش خرید آب سنگین از ایران را منتفی کرد، موضوعی که نه تنها نقض برجام است بلکه تولید آب سنگین ایران را بعد از مدتی متوقف می‌کند.

ایران، راهبرد امنیت ملی آمریکا و گستاخی فرانسه

شماره‌های پیشین