434
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
10

زیر سقف بی‌تدبیری

ابهام درباره ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتاب فدراسیون فوتبال تمامی ندارد

مارکوپولوهای یقه‌سفید با شورت ورزشی

زمانی که آقای مهدی تاج رییس سازمان لیگ فوتبال بود؛ با سازمان لیگ ایتالیا توافق خواهرخواندگی بسته شد تا ایرانیان از تجربیات فوتبالی این کشور استفاده کنند و در راستای آن قرار شد که سفری به این کشور انجام گیرد.

شماره‌های پیشین