433
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
2

خبر

سخنگوی قوه قضاییه تبیین کرد

موانع قانونی در اجرای اصل «ازکجا آورده‌ای»

در سال‌های اخیر کارهای مهم و با ارزشی در قوه قضاییه انجام شده است که به توصیه مقام معظم رهبری این اقدامات باید با شیوه‌های مؤثر تبلیغی، به اطلاع افکار عمومی رسانده شود، توصیه‌ای که مورد توجه مسوولان دستگاه قضا قرار گرفته است و مسوولان عالی‌رتبه قضایی با حضور در دانشگاه‌ها و دیدار چهره به چهره با دانشجویان به این توصیه عمل کردند و در جدیدترین اقدام، معاون اول قوه قضاییه با حضور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به سؤالات دانشجویان پاسخ داد.

شماره‌های پیشین