433
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

نگاهی به کتاب «فیلم؛ فیگور؛ فلسفه» نوشته نعمت‌الله سعیدی

سینماگر باید با میوه‌فروش هم اختلاط کند

کتاب «فیلم؛ فیگور؛ فلسفه» ناظر به نگاهی شرقی و اسلامی به سینما و فیلم به قلم نعمت‌الله سعیدی نوشته و توسط انتشارات معارف منتشر شده است.

شماره‌های پیشین