432
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
7
هنوز خبری از ساماندهی کسبه پلاسکو نیست

وعده‌های خاک‌شده زیر آوار فراموشی

بیشتر از یک‌سال از روزی که یکی از ناگوارترین حوادث شهری در تهران اتفاق افتاد، می‌گذرد، روزی که ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فروریخت و خسارت‌های جانی و مالی زیادی برجای گذاشت. برخلاف تصور عمومی، بخش زیادی از سازه‌ای که به اسم پلاسکو شناخته می‌شود هنوز سالم است، با این وجود هنوز هم کسبه این ساختمان و بخش شمالی هنوز اجازه حضور در مغازه‌های خود را نیافته‌اند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین