432
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
5
سالانه 44 هزار آمریکایی بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند

خودکشی مقابل کاخ سفید

رسانه‌های آمریکایی روز گذشته پیش ازخودکشی یک نفرمقابل کاخ سفید خبر دادند. گفته می‌شود مردی که مقابل کاخ سفید با اسلحه به خود شلیک کرده بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داده است.

بازگشت استعمار پیر به منطقه

شماره‌های پیشین