431
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
9
واردات برنج‌های آلوده تمامی ندارد

به رنج آلوده

هر از گاهی، زمزمه‌هایی از واردات برنج آلوده به کشور شنیده می‌شود؛ برنج‌هایی که بعضاً به‌عنوان برنج آلوده یا بی‌کیفیت، نام برده می‌شود. موضوع برنج‌های آلوده در بازار ایران، زمانی مطرح می‌شود که قوت غالب ایرانیان برنج است و روزانه هر ایرانی، به‌طور متوسط نیم‌کیلو برنج مصرف می‌کند. مصرف سرانه برنج برای هر نفر، بین 40 تا 41 کیلوگرم در سال است.در مجموع سالانه، حدود 3 میلیون تن برنج مصرف می‌شود. تمامی این میزان مصرف از داخل تأمین نمی‌شود. بخش زیادی از این میزان، از واردات تأمین می‌شود.

قاب خبر

شماره‌های پیشین