431
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
7
این خانم‌ها در روستاهای غربی هم زعفران می‌کارند و هم اشتغال زایی می‌کنند

لبخندی از جنس زعفران

وقتی صحبت از گروه‌های جهادی و کار جهادی می‌شود، بسیاری فکر می‌کنند که در صف اول، تنها آقایان ایستاده‌اند؛ اما گروه‌هایی هم هستند که همه اعضای آن، خانم‌ها هستند. چراکه به قول خودشان: «خانم‌ها حرف خانم‌ها را بهتر می‌فهمند و در بسیاری از مناطق، وجود خانم‌ها الزامی است.» به خاطر همین است که خانم «زهرا محمدعلی» و گروهش، به‌طور خودجوش، با تخصصی که داشتند، سراغ روستاها و شهرهای ایرانی رفتند تا هم مشکلات اقتصادی زنان و هم مشکلات دیگری را حل کنند.

کارآفرینی؛ فرصت رهایی از اقتصاد وابسته

ما هم می‌توانیم

شماره‌های پیشین