431
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
4
پاسخی به تحریف‌های تاریخی یک نامه

نامه بی‌حاصل

آبان‌ماه امسال بود که آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد که حصر واژه‌ای افسانه‌ای و غیر واقعی است. پس از این، عده‌ای از اصلاح طلبان به اظهارات شمخانی حمله و آن را نوعی شانتاژ و نپذیرفتن مسوولیت قلمداد کردند اما برخی دیگر، اظهاراتی از این دست را به فال نیک گرفته و آن را مقدمه رفع کامل حصر دانستند. واقعیت هم همین شد؛ اظهارات شمخانی مقدمه‌ای شد تا برخی گشایش‌ها از جمله دیدار تعدادی از چهره‌ها با کروبی حاصل شود.

شماره‌های پیشین