431
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
14

تراز هزینه در عرصه فرهنگ و سیاست

دکتر مهدی گلشنی در هم‌اندیشی علم دینی مطرح کرد

«علم دینی»در اروپا و آمریکا پررونق‌تر از ایران است

هم‌اندیشی علم دینی، هفته گذشته با سخنرانی دکتر مهدی گلشنی، استاد تمام فلسفه علم دانشگاه شریف، در شهر مشهد برگزار شد.

شماره‌های پیشین