431
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
10

صِرف تعطیلی آزمون کمکی به کاهش اضطراب نخواهد کرد

برخلاف اظهار نظرهای مسوولان ایرانی مدارس استعداد درخشان در جهان فعال هستند

نخبه پروری آن ور آبی

دولت یازدهم و دوازدهم اصرار زیادی بر خصوصی سازی مدارس دارند. دو الگوی حمایت از تأسیس مدارس خصوصی و واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی سیاست‌هایی هستند که توسط دولت روحانی برای کاهش بار مالی آموزش و پرورش برای دولت دنبال می‌شود. البته الگوی واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم با واکنش‌های شدیدی مواجه شد به گونه‌ای که در برنامه ششم توسعه در چند بند و ماده به صراحت پیگیری این سیاست ممنوع شده است اما شواهد نشان می‌دهد دولت روحانی چون سابق این سیاست را به صورت مخفیانه دنبال می‌کند.

شماره‌های پیشین