430
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
6
مجروح حمله دراویش به هوش آمد؛ مقامات انتظامی به عیادت رفتند

کلید رمزگشایی جنایت گلستان هفتم در دستان «امید»

افغانستان بیشترین مهاجر را در ایران دارد

رنج‌های همسایه دیوار به دیوار

«در زمان حاضر یک میلیون و 350 هزار تبعه افغان در ایران حضور دارند» این خبری است که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام شده است، البته این آمار که به صورت رسمی اعلام شده مربوط به کسانی است که سرشماری شده‌اند یا در مراکز رسمی از آنها ثبت نام به عمل آمده است، اما باید به آمار، تعداد افغانستانی‌هایی را که به صورت غیر رسمی از طریق قاچاقچیان وارد کشور می‌شوند نیز اضافه کرد تا شاید بتوان به عددی واقعی از مهاجران رسید.

شماره‌های پیشین