430
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
5
غوطه در خون غوطه ور شد

سلاح‌های ساخت اسرائیل در دستان معارضان سوری

ارتش سوریه به منظورکاسته شدن آمار تلفات غیر نظامیان و پناه دادن به شهروندانش در«غوطه شرقی» ازهفته گذشته موضوع آتش بس یک ماهه را به حالت اجرا در آورده است تا ساکنان این مناطق علاوه بر خروج از شهر بتوانند از کمک‌های بین المللی و درمانی بهره مند شوند.

خبر

شماره‌های پیشین