430
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
14
دکتر معینی پور در نشست هم اندیشی علم دینی:

در نقد غرب مانده‌ایم

بودجه‌هایی که صرف آموزش و پژوهش در علم سکولار می‌شود

چند می‌گیری علم وارد کنی؟

«بودجه» این روزها اسم رمز حمله جریان مخالف گفتمان علم دینی به حامیان اسلامی‌سازی علوم است. سخنرانی اخیر رییس جمهور در جشنواره خوارزمی که پس از نامه دکتر رضا داوری اردکانی، رییس فرهنگستان علوم، درباره علم اسلامی ایراد شد نقطه اوج این حملات بود.

شماره‌های پیشین