429
سه شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
7
گزارش «صبح نو» از قوانین پوشش در کشورهای مختلف دنیا

اینجا قلب اروپا؛ حجاب الزامی است

قوانین مربوط به نوع پوشش و لباس پوشیدن به طور قابل توجهی در سرتاسر جهان متفاوت است. به طور کلی در بسیاری از کشورها در مورد اینکه چه لباسی باید پوشید، قانون مدونی وجود ندارد، اما با نگاه به نوع پوشش منع‌شده در قوانین این کشورها می‌توان غیرمستقیم به نوع پوشش متداول این کشورها دست یافت. در بسیاری از کشورها، تشخیص تخلف در این زمینه به رأی قاضی سپرده شده است.

ماجرایی که شاید جمعه پایانی خوش داشته باشد

پرادوی دردسرساز امام جمعه

شماره‌های پیشین