429
سه شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
5
رژیم صهیونیستی به دنبال تبعید اجباری فلسطینیان به شمال سیناست

«وطن جایگزین» توطئه جدید

رژیم صهیونیستی که این روزها در تلاش است تا با حمایت آمریکا «قدس» را به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کند، در صدد است تا با طرح «وطن جایگزین» فلسطینیان را با تبعید اجباری به سمت سینا سوق دهد و با اشغالگری و ساخت شهرک‌های جدید فلسطین را به طور کامل به اشغال خود درآورد.

وطن جایگزین اهداف و بازیگران آن

شماره‌های پیشین