428
سه شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
4

پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران

اصلاح طلبان به دنبال چهره‌های جدید می‌گردند

بازگشت به دهه 60 در پسا جهانگیری

اسحاق جهانگیری روزی آمال جریان اصلاحات در دولت بود، اصلاح‌طلبان او را نقطه امید خود می‌دانستند و از اینکه چنین چهره‌ای را در دولت دارند به خود می‌بالیدند؛ اما حالا واقعیت سرنوشت دیگری را برای جهانگیری و حامیان اصلاح طلب او رقم زده است. از یک سو نقش جهانگیری در دولت کاهش یافته طوری که عبدالله رمضان‌زاده از تعبیر «کنار گذاشتن جهانگیری از دولت» استفاده می‌کند و از سوی دیگر این جریان معتقد است که تنها کانال ارتباطی خود را با مقام معظم رهبری نیز از دست داده‌اند.

شماره‌های پیشین