428
سه شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
12

تخریب فرهنگ در روزگار معاصر

نقد نمایش «در انتظار آدولف» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی

هیتلر درونت را بشناس!

«در انتظار آدولف» یک کمدی سرگرم‌کننده و قابل قبول است. با متنی متوسط و اجرایی خوب که موفق می‌شود با نقب زدن به درون شخصیت‌ها مخاطب را نیز قدمی هرچند کوچک جلو ببرد و ما را نسبت به جنبه‌هایی از درون مان خودآگاه کند.

شماره‌های پیشین