427
دوشنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
7
نیروی انتظامی: عکس برداری و انتشار تصاویر سوانح ممنوع است

ماهیت گم‌شده

استفاده از فضای مجازی و خدمات آن علاوه بر دسترسی به اینترنت و یک ابزار ارتباطی مانند رایانه و موبایل هوشمند به مهارت و آگاهی نیز نیاز دارد. بخش مهمی از این مهارت‌ها به حوزه امنیت و پیشگیری از مخاطرات آن باز می‌گردد. از این رو باید با شناخت اصول مراقبتی و امنیتی ویژه خانواده و کودکان، راهکارهای پیشگیری و صیانت را فراگرفت تا بتوان زندگی سالمی را در فضای مجازی تجربه کرد.

نمایش بی حجابی به روایت کتاب قانون

شماره‌های پیشین