427
دوشنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
12

خبر

عضوشورای مرکزی کانون کارگردانان در گفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

فعالیت صنفی،تندی‌ها را کم می‌کند

اعضای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران مشخص شدند تا این صنف مهم فعالیتش را در دوره جدید آغاز کند.

شماره‌های پیشین