427
دوشنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
10
سیاست دوگانه ورزش ایران دوباره خبرساز شد

بسکتبال انتقامی‌با چاشنی زنانه

مردان ایرانی در معرض آسیب‌های سلامتی قرار دارند

قهر مردانه با سلامت

نیمی از جمعیت کشورمان را مردان تشکیل می‌دهند و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مردان ایرانی با مقوله «سلامت» بیگانه‌اند و هنگام بیماری، کمتر به سراغ پزشک می‌روند. موضوع سلامت مردان به عنوان جمعیت اصلی شاغل در چرخه تولید و اقتصاد کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان از کارافتادگی مردان در دوران کار و تلاش برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد کشور، بالاست و همین موضوع سبب می‌شود چرخه تولید و کار، بعضاً دچار سکون و نقصان شود. این در حالی است که سلامت نیروی انسانی در این چرخه، حرف اول را می‌زند.

شماره‌های پیشین