426
یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
7
وزیر ارتباطات از ارجاع پرونده دو اپراتور به دادستانی‌خبر داد

افشای اطلاعات مشترکان تلفن‌های همراه

«پرونده‌ دو اپراتور متخلف تلفن همراه در افشای بانک اطلاعاتی مشترکان را به دادستانی ارجاع می‌دهیم.» این،حرفی است که وزیر ارتباطات درباره تخلفات اپراتورهای تلفن همراه گفته و نشان می‌دهد سطح تخلفات باید وسیع بوده باشد تا مراجع قضایی برای رسیدگی به این پرونده وارد ماجرا می‌شوند.

روایت وزیر بهداشت از ۱۲ معضل سلامت

شماره‌های پیشین