426
یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
4

چرا پرونده غوطه شرقی برای طرفین مهم شده است

دو عضو مجمع تشخیص در گفت و گو با صبح نو ریشه های بی عدالتی را تشریح کردند

نقش دولت‌ها در محقق نشدن عدالت

قدمت عدالت را می‌توان به تشکیل جوامع انسانی بازگشت داد. به نظر می‌رسد اقامه عدالت را بتوان به‌عنوان یکی از اجزای هویت بخشی و بقا آفرین برای انقلاب اسلامی معرفی کرد. چرا که به تصریح قرآن کریم، ارسال رسل و انزال کتب نیز با هدف گسترش قسط و عدال انجام گرفته است.

شماره‌های پیشین