426
یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
15
سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره فیلم‌های نوروزی به «صبح نو» خبر داد

اکران «آن سوی ابرها» هنوز منتفی نشده

اکران فیلم «آن سوی ابرها» آقای مجید مجیدی، در روزهایی که بحث‌ها و درخواست‌های بسیاری برای اکران نوروزی وجود دارد، برای دومین بار لغو شد. تعویقی که در آستانه نوروز و حواشی همیشگی موجود در آن، تأمل برانگیز است.

خبر

شماره‌های پیشین