426
یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
14
انتشارات انقلاب اسلامی کتاب «دو امام مجاهد» را منتشر کرد

انتشار گفتارهایی از رهبر معظم انقلاب پس از ۴۴ سال

گزارشی از طلبه هایی که در مناطق محروم فعالیت می کنند

یل های فرهنگی سیستان

6-5 سالی می‌شود که گروهی به اسم «رسالات» تشکیل شده و در مناطق محروم کار تبلیغی انجام می‌دهد. مناطق محروم و مشخصاً منطقه زابل نقطه هدف این گروه است. روستاهای منطقه زابل روستاهای محروم هستند که چه شیعه باشند چه سنی هر سال میزبان تعدادی طلبه هستند که یک سری کارهای فرهنگی و تبلیغی را در ایام تبلیغی که درس‌های حوزه تعطیل است انجام می‌دهند.

شماره‌های پیشین