426
یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
12

خیمه‌زدن علوم انسانی مدرن پشت دروازه‌های حوزه

گزارشی از نشست «نقد و بررسی تجاری‌سازی علم و دانشگاه»

فقدان ایده، دانشگاه را تجاری می‌کند

«نقد و بررسی تجاری‌سازی علم و دانشگاه» عنوان همایشی بود که 29بهمن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. این همایش که با همت میز مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری اجرا می‌شد، در دو پنل به طرح موضوع و بررسی ایدۀ تجاری‌سازی علم و دانشگاه پرداخت. آقایان میثم سفیدخوش، حسام سلامت، رضا امیدی و سهیل توانا، از پژوهشگران مسائل دانشگاه، چهار سخنران این نشست بودند. در این نوشته گزارشی از ارائه سفیدخوش و امیدی را می‌خوانید.

شماره‌های پیشین