425
شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
6

جزئیات ۶ ابهام فرمانداری به طرح جدید ترافیک

مرکز آمار: ۵۰۰ هزار نفر در پاییز بیکار شدند

برگ ریزان شاغلان

جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال بیش از ۲۳میلیون و ۸۳۰هزار نفر بوده که این رقم بنا بر اعلام مرکز ملی آمار در پاییز امسال به ۲۳میلیون و ۳۳۱هزار نفر کاهش یافته است. این موضوع شاید به علت نواقص موجود در وضعیت اقتصادی‌ است که در سال‌های اخیر دچار نوسان‌های بی توقف شده است.

شماره‌های پیشین