425
شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
13
تحلیل بر یادداشت‌نامه اخیر دکتر داوری اردکانی

نفی علوم انسانی اسلامی یا تذکر همدلانه

پس از انتشار یادداشت- نامه دکتر داوری درباره علم دینی و علوم انسانی اسلامی در فضای مجازی، حواشی عجیبی شکل گرفت که بخشی از آنها مربوط به نامخاطبان این یادداشت بود. در اینجا تنها چند پرسش از این نامخاطبان مطرح شده است:

علم، هم یافتنی است هم ساختنی

شماره‌های پیشین