425
شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
12

خبر

گزارش «صبح نو» از اکران و فروش فیلم‌ها در هفته‌ای که گذشت

غیرجدی شدن گیشه

اکران فیلم‌های تازه وارد، در آخرین روزهای بهمن، همانطور که انتظار می‌رفت باعث شد تا تکان هر چند ناچیزی به فیلم‌های اول جدول فروش هفتگی که مدتی دچار افت محسوسی شده بودند بدهد، با این حال کم رونقی گیشه برای رده سوم به بعد این جدول که تنها با فروش‌های بین 73 تا 15 میلیونی همراه بودند، همچنان ادامه دارد.

شماره‌های پیشین