424
چهارشنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
10
دیپلماسی ورزش ایران یک مسیر با دو عملکرد متفاوت را می‌رود

درس کشتی به فوتبال

ورزش مانند سکه دو رو دارد، موفقیت و ناکامی؛ همانطور که موفقیت ماحصل برنامه‌ریزی و تأمین بودجه لازم توسط مدیران توانمند، تاکتیک و استراتژی مربیان و آماده‌سازی و تلاش مناسب ورزشکاران بوده، در زمان ناکامی هم تمام این عوامل نقش دارند که درصد تأثیر آنها متفاوت است.

سطرهایی در مورد انتخاب‌ها

یادداشت هومن جعفری

شماره‌های پیشین