420
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
15
بررسی تأثیر فروغ بر شعر و ادبیات پس از نیم قرن

بزرگ بود و از اهالی امروز...

51 سال از درگذشت فروغ فرخزاد می‌گذرد و همچنان نام وی به‌عنوان چهره‌ای در اوج شعر معاصر مطرح است. او را می‌توان از منظرهای مختلفی مورد توجه قرار داد. زیرا فروغ انسانی چند بعدی بوده است که در هریک از این ابعاد یادگارهایی مؤثر از خود به جای گذاشته است. شعر او که از ذهنیت و جهان‌بینی و تجربه وسیع انسانی‌اش نشأت گرفته از چنان نیرویی برخوردار است که پس از مرگش نیز در حال گسترش بوده است. با توجه به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی شعر فروغ درمیان شاعران و چند نسل از زنان، شاید بتوان او را، تاثیرگذارترین شاعر زن در زبان فارسی شمرد.

خبر

شماره‌های پیشین